1

मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ शब्दं ☆ सुश्री संगीता कुलकर्णी

सुश्री संगीता कुलकर्णी

🦋 कवितेचा उत्सव 🦋

☆ शब्दं ☆ सुश्री संगीता कुलकर्णी ☆ 

मनातल्या पानावर

उतरत नव्हते शब्द

वेड्या मनाला माझ्या

सापडत नव्हते शब्द

शब्दांनी आज मुद्दामच

ठरविले न बोलण्याचे

का कोण जाणे? पण

उगीचच रागे भरले

लपंडावात या शब्दांच्या

मन पुरते अडकले

शोधता शोधता त्यांना

मन फार भरकटले गेले

शब्द… म्हणाले मज

गवसण्यास आम्हाला

ओलांडून वेस या नजरेची

घे भेट त्या सोनेरी क्षितिजाची

मग.. गुंफले शब्दांत शब्द

उमटले नवे बोल

मनातल्या पानावर. ..!!

©  सुश्री संगीता कुलकर्णी 

लेखिका /कवयित्री

ठाणे

9870451020

≈संपादक–श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – श्रीमती उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे ≈