1

मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ मी राजा, तू राणी माझी… ☆ श्री रवींद्र सोनावणी ☆

श्री रवींद्र सोनावणी

? कवितेचा उत्सव ?

☆ मी राजा, तू राणी माझी… ☆ श्री रवींद्र सोनावणी ☆ 

(एक वास्तव)

आठवते का? काय आपुले ठरले होते! लग्नानंतर पहिल्या रात्री ?

स्पर्श बावरा वारा होता, साक्षीला अन्,

खिडकीच्या कानात सुगंधी फाया होता रातराणीचा

लाज हरवली होती गगनी ताऱ्यांनीही,

मिठी अनामिक पडली होती, श्वासांनाही… आठवते का?

 

त्या भेटीतच रचले होते, उंच मनोरे, स्वप्न फुलांचे !

म्हणालीस तू, या काळाच्या वटवृक्षावर,

बांधू आपण घरटे सुंदर, असेल ज्याला नक्षत्रांची सुंदर झालर,

इंद्रधनुची कमान त्यावर, गारवेल अन्,

कौलारांवर, वेलींच्या वेलांट्या असतील,

आणि मनोहर, दोन पाडसे गोजिरवाणी, बागडतील मग साऱ्या घरभर,

मीही म्हणालो, “हो गं!” होईल सारे मनासारखे,

आणि सहेतुक, एक जांभई दिली खुणेची,

हसलीस तू, मग मिटले डोळे… आठवते का?

 

हळू लागलो कानी नंतर, सलज्ज वदली तूही मग ते –

चावट कुठले – मी नाही गं अधीरता ती,

आणि हरवली कुशीत माझ्या, रात्र लाजरी… आठवते का?

 

अशाच रात्री आल्या गेल्या, कुठे हरवल्या? कुणांस ठाऊक?

उरल्या केवळ आठवणी त्या – गंध हरवल्या निर्माल्यागत –

उभारले घरकुल आपुले – पण उघड्यावर,

नक्षत्रांची होती झालर, अधांतरावर,

आणि पाडसे गोजिरवाणी – हमरस्त्यांवर,

नित्य उद्याचे स्वप्न पाहिले, ज्या नयनांनी,

त्या नयनांच्या पाणवठ्यावर, व्यथा मनाच्या भरती पाणी,

घट भरतो अन् भविष्यात भटकते, पुन्हा ती, आस दिवाणी,

आणि बरे कां ! त्या आशेच्या साम्राज्याचा

मी राजा, तू राणी माझी ! …..

© श्री रवींद्र सोनावणी

निवास :  G03, भूमिक दर्शन, गणेश मंदिर रोड, उमिया काॅम्पलेक्स, टिटवाळा पूर्व – ४२१६०५

मो. क्र.८८५०४६२९९३

≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – श्रीमती उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈
मराठी साहित्य – कविता ☆ विजय साहित्य #145 ☆ शब्द ☆ कविराज विजय यशवंत सातपुते ☆

कविराज विजय यशवंत सातपुते

? कवितेचा उत्सव # 145 – विजय साहित्य ?

☆ शब्द ☆ कविराज विजय यशवंत सातपुते ☆

शब्द  असा

शब्द तसा

सांगू तुला

शब्द कसा?

माणुसकीच्या

ऐक्यासाठी

पसरलेला

एक पसा. .. . !

 

शब्द  अक्षरलेणे

देऊन जातो देणे

ह्रदयापासून

ह्रदयापर्यंत

करीत रहातो

जाणे येणे. . . . !

 

शब्द  आलंकृत

शब्द सालंकृत.

मनाचा आरसा

जाणिवांनी

सर्वश्रृत.. . . . !

 

कधी येतो

साहित्यातून

तर कधी

काळजातून.. . !

 

शस्त्र होतो कधी

कधी श्रावण सर

शब्द म्हणजे

कवितेचे

हळवे ओले

माहेरघर.. . . .!

© कविराज विजय यशवंत सातपुते

सहकारनगर नंबर दोन, दशभुजा गणपती रोड, पुणे.  411 009.

मोबाईल  8530234892/ 9371319798.

≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ. उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈
मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ सुजित साहित्य #129 – काळोख…! ☆ श्री सुजित कदम ☆

श्री सुजित कदम

? कवितेचा उत्सव ?

☆ सुजित साहित्य # 129 – काळोख…! ☆ श्री सुजित कदम ☆

काल पर्यंत

अंधाराला

 घाबरणारी

माझी माय

आज

माझ्या

डोळ्यांच्या आत

मिट्ट काळोखात

जाऊन बसलीय…!

पुन्हा कधीही

उजेडात

न येण्यासाठी…!

©  सुजित कदम

संपर्क – 117, विठ्ठलवाडी जकात नाका, सिंहगढ़   रोड,पुणे 30

मो. 7276282626

≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ. उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈
मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ सीमोलंघन… ☆ श्री सुहास रघुनाथ पंडित ☆

श्री सुहास रघुनाथ पंडित

? कवितेचा उत्सव ?

☆ सीमोलंघन… ☆ श्री सुहास रघुनाथ पंडित

सीमेवरती लढणा-यांचे स्मरण करूया जरा

ज्यांच्यायोगे सदैव आहे सुरक्षित ही धरा.

 

ओलांडून आपुल्या प्रदेशा

अलंकारूनी नव गणवेशा

पाठ फिरवता पाहत नाहीत पुन्हा आपुल्या घरा

 

कर्तव्याचे करण्या पालन

करण्या शत्रूचे निर्दालन

हासत हासत तळहातावर धरती अपुल्या शीरा

 

सीमोलंघन जगावेगळे

मायेचे ते पाश सोडले

लुटून सोने विजयाचे उजळती अपुला दसरा

 

विजयश्रीचा लावूनी टिळा

भारतभूचा माथा उजळा

तुम्ही सुरक्षित अपुल्या घरटी परतून या माघारा

 

सीमेवरती लढणा-यांचे स्मरण करूया जरा.

सीमेवरती लढणा-यांचे स्मरण करूया जरा.

© श्री सुहास रघुनाथ पंडित

सांगली (महाराष्ट्र)

मो – 9421225491

≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ.उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈
मराठी साहित्य – मराठी कविता ☆ कवितेच्या प्रदेशात # 152 ☆ चेतना… ☆ सुश्री प्रभा सोनवणे ☆

सुश्री प्रभा सोनवणे

? कवितेच्या प्रदेशात # 152 ?

☆ चेतना… ☆ सुश्री प्रभा सोनवणे ☆

 कशी सांग आता करू अर्चना

करावी कशी सांग आराधना

 

तुझी मूर्त आहे मनीमानसी

असे प्रीत माझी खरी साधना

 

करू मी कशाला व्रते ,याचना

असे श्वास माझा तुझी प्रार्थना

 

 भवानी तुला काय मागू पुन्हा

तुला माहिती नेमक्या भावना

 

 असे स्वामिनी तू कुळाची सदा

  वसे नित्य देही तुझी चेतना

 

तुझी सेविका मी तुझी बालिका

महामाय,रक्षी अशा बंधना

 

उभा जन्म लाभो तुझी सावली

अखेरीस स्वीकार ही वंदना !!

© प्रभा सोनवणे

संपर्क – “सोनवणे हाऊस”, ३४८ सोमवार पेठ, पंधरा ऑगस्ट चौक, विश्वेश्वर बँकेसमोर, पुणे 411011

मोबाईल-९२७०७२९५०३,  email- sonawane.prabha@gmail.com

≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ.उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈
मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ श्री अशोक भांबुरे जी यांची कविता अभिव्यक्ती #158 ☆ खट्याळ वारा… ☆ श्री अशोक श्रीपाद भांबुरे ☆

श्री अशोक श्रीपाद भांबुरे

? अशोक भांबुरे जी यांची कविता अभिव्यक्ती # 158 ?

☆ खट्याळ वारा… 

दुसऱ्यासाठी भरून माझं मन येईल का ?

नभासारखं मातीत ते विरून जाईल का ?

 

कधीतरी या देहाच माझ्या झाड होईल का ?

तरूसारखी शीतल छाया देता येईल का ?

 

माझ्यामधला खट्याळ वारा श्वास होईल का ?

हृदयी थोडीशी जागा मज घेता येईल का ?

 

दीन दुबळ्यांची भूक समजून घेईल का ?

जात्यामधली भरड थोडी होता येईल का ?

 

पार करुनी दगड धोंडे जाता येईल का ?

शुद्ध वाहते तशीच माझी नदी होईल का ?

 

कोकिळ गातो तसेच मला गाता येईल का ?

लता, रफीचा आवाज मला होता येईल का ?

 

डबक्यातून बाहेर मला जाता येईल का ?

मिठीत सागरा तुझ्या मला येता येईल का ?

© अशोक श्रीपाद भांबुरे

धनकवडी, पुणे ४११ ०४३.

ashokbhambure123@gmail.com

मो. ८१८००४२५०६, ९८२२८८२०२८

≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ. उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈
मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ हे शब्द अंतरीचे # 100 ☆ परोपकार… ☆ महंत कवी राज शास्त्री ☆

महंत कवी राज शास्त्री

?  हे शब्द अंतरीचे # 99 ? 

☆ परोपकार… ☆

एक फुलपाखरू मला

स्पर्श करून गेलं

अचानक बिचारं ते

माझ्यावर आदळलं

कसेतरी स्वतःला

सावरत सावरत

उडण्याचा स्व-बळे,

प्रयत्न करू लागलं.

त्याला मी जवळ घेतलं     

स्नेहाने अलगद ओंजळीत भरलं

झाडाच्या फांदीवर

हळूच सोडून दिलं…

त्याला सोडलं जेव्हा, तेव्हा

ओंजळ माझी रंगली

पाहुनी त्या रंगाला मग

कळी माझीच खुलली

हसू मला आलं विचार सुद्धा आला,

ना मागताच मला फुलपाखराने त्याचा रंग विनामूल्य बहाल केला, 

परोपकार कसा असावा याचा निर्भेळ पुरावा मला मिळाला…!

© कवी म.मुकुंदराज शास्त्री उपाख्य कवी राज शास्त्री

श्री पंचकृष्ण आश्रम चिंचभुवन, वर्धा रोड नागपूर – 440005

मोबाईल ~9405403117, ~8390345500

≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ.उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ.गौरी गाडेकर≈
मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ ती… ☆ सुश्री वृंदा (चित्रा) करमरकर ☆

सुश्री वृंदा (चित्रा) करमरकर

? कवितेचा उत्सव ?

☆ ती💦 सुश्री वृंदा (चित्रा) करमरकर ☆

आठवांचा पिंगा बाई

माझिया तनामनात

तिच्या असंख्य रुपांची

सजे आरास मनात

 

रणरागिणी, मायभवानी

शिवाची तू अर्धांगिनी

शौर्यासह माया नांदते

तू सुंदरा,गे ओजस्विनी

 

असुर माजले दुराचारी

भोग्य मानती ते नारी

त्यांचे करण्या निर्दालन

रुप घेई गे तूच विखारी

 

कठीण वज्रापरी,कधी

लोण्याहूनी मृदू अंतरी

रुप तिचे असेच ईश्वरी

तीच गे योगयोगेश्वरी

 

वेदानीही ना जाणिले

रुप तुझे अगम्य ऐसे

विश्वाची चैतन्य ऊर्मी

तेज सौदामिनी जैसे

 

© वृंदा (चित्रा) करमरकर

सांगली

मो. 9405555728

≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ. उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈
मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ हिरवा रंग… ☆ सौ. विद्या पराडकर ☆

सौ. विद्या पराडकर

? कवितेचा उत्सव ?

☆ हिरवा रंग… ☆ सौ. विद्या पराडकर ☆

नवरंगात असुनही रंग माझा खास आहे

हरहुन्नरी गडी मी वेगळाच माझा वास आहे

 

मी हिरवा रंग आहे

जगदंबा माझ्यात दंग आहे

 

मी नवरात्रीची पाचवी माळ आहे

माझ्यावर बुध ग्रहाची सावली आहे

 

त्रिभुवनसुंदरीने हिरवा शालू परिधान केला आहे

पावित्र्य व मांगल्य यांचे रंग त्यात भरले आहे

 

हरितक्रांतीचा मी आत्मा आहे

शेतकऱ्यांचे संजीवन आहे

 

मी नववधूचा हिरवा चुडा आहे

सुवासिनींचे नवचैतन्य आहे

 

तिरंग्याची मी शान आहे

राष्ट्रभक्तीची मी मान आहे

 

बहरलेल्या सृष्टीचा मी प्राण आहे

चैतन्याचे पान‌ आहे , सजीवाचे लक्षण आहे

 

माझी एक अंतरी आस आहे

एकतेच सर्व रंगांचा वास आहे .

© सौ. विद्या पराडकर

वारजे  पुणे..

≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ. उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈
मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ रंजना जी यांचे साहित्य # 122 – बाळ गीत – कडाक्याची थंडी ☆ श्रीमती रंजना मधुकरराव लसणे ☆

श्रीमती रंजना मधुकरराव लसणे 

? कवितेचा उत्सव ?

☆ रंजना जी यांचे साहित्य # 122 – बाळ गीत – कडाक्याची थंडी ☆

थंडी पडली  कडाक्याची

हुडहुडी भरली कायमची।।धृ।।

 

आलारामचा बाई नसता धाक।

सर्दीने लालेलाल झाले नाक।

संधी नामी शाळा बुडवायची ।।१।।

 

सुंठ मिर्याचा गरम गरम चहा।

गोडगोड शिर्याची चव वाहा!

आईला चुकवून खेळायची।।२।

 

छानछान स्वेटर टोपी मऊ।

बाबाही सारखेच आणती खाऊ।

आजीही छान छान थोपटायची।।३।।

 

शेकोटी शेकण्याची मजाच भारी।

अणंात जमून शेकतात सारी।

खूप खूप धमाल करायाची।।४।।

 

दादाला मुळीच नाही हो अक्कल।

गोळ्या खान्याची लढवली शक्कल।

सारी मजाच घालवली थंडीची।।५।। ं

 

ताई म्हणाली दवाखान्यात जाऊ।

डॉक्टर कडून तपासून घेऊ।

वाटच पकडली मी शाळेची ।।६।।

 

नकोच शाळा बुडवायची….।

हूडहुडी भरली कायमची,…..।  

 

©  रंजना मधुकर लसणे

आखाडा बाळापूर, जिल्हा हिंगोली

9960128105

≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ. उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈