image_print

मराठी साहित्य – साप्ताहिक स्तम्भ ☆ कवितेच्या प्रदेशात # 103 ☆ प्रार्थना ☆ सुश्री प्रभा सोनवणे

सुश्री प्रभा सोनवणे साप्ताहिक स्तम्भ – कवितेच्या प्रदेशात # 103 ☆ गझल ☆ चंद्र परका चांदणेही पाहवेना आजची कोजागरी का पेलवेना    सोनचाफा आवडीचा फार माझ्या मात्र आता गंध त्याचा साहवेना   वेढते वैराग्य की वय बोलते हे वाट आहे तीच आता चालवेना   फोन माझा, चार वेळा टाळला तू या मनाला काय सांगू सांगवेना   खूप झाला त्या  तिथेही  बोलबाला मूक अश्रू ढाळलेले ऐकवेना   पूर्वजांचे मानले आभार मी ही कंठ दाटे या क्षणाला बोलवेना   कावळा आलाय दारी घास खाण्या आप्त आहे पण मला हे मानवेना   © प्रभा सोनवणे “सोनवणे हाऊस”, ३४८ सोमवार पेठ, पंधरा ऑगस्ट चौक, विश्वेश्वर बँकेसमोर, पुणे 411011 मोबाईल-९२७०७२९५०३,  email- sonawane.prabha@gmail.com ≈ संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – श्रीमती उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे ≈...
Read More

मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ तरी प्रश्न वेडा ☆ डॉ मेधा फणसळकर

डॉ मेधा फणसळकर कवितेचा उत्सव   ☆ तरी प्रश्न वेडा ☆ डॉ मेधा फणसळकर ☆  इथे सावलीला, सुखाच्या किनारी तरीही जरासे,उभे ऊन दारी|   असे केवड्याला, सुगंधी कहाणी  कशी वेढते रे, मिठी ही विषारी|   उगवत्या सकाळी, झळाळी नव्याची धुक्याने स्वतःची, पसरली पथारी|   गुलाबी फुलांचे, गुलाबी इशारे परी हाय काटा, रुते का जिव्हारी?   मनाच्या तळाशी, निराकार सारे तरी प्रश्न वेडा, पुन्हा तो विखारी|   © डॉ. मेधा फणसळकर मो 9423019961 ≈संपादक–श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – श्रीमती उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे ≈...
Read More

मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ !!  प्रार्थना  !! ☆ सौ.ज्योत्स्ना तानवडे

सौ.ज्योत्स्ना तानवडे  कवितेचा उत्सव  ☆   !!  प्रार्थना  !!  ☆ सौ.ज्योत्स्ना तानवडे ☆  भक्त जनांचा कैवारी तू नमितो गजवदना दुःख सरू दे गर्व हरू दे स्वीकारी "प्रार्थना" गणेशा, स्वीकारी प्रार्थना ||   सकल जनांचा तू अधिनायक सकल कलांचा तू वरदायक रिद्धी सिद्धीचा तू भवतारक                  देवा दे दर्शना गणेशा, स्वीकारी प्रार्थना ||   जन अपराधा उदरी घेसी कृपाप्रसादे प्रसन्न होसी मनात तुझिया अपार प्रीति             देई तव दर्शना गणेशा, स्वीकारी प्रार्थना ||   © सौ.ज्योत्स्ना तानवडे वारजे, पुणे.५८ ≈ संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – श्रीमती उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे ≈...
Read More

मराठी साहित्य – साप्ताहिक स्तम्भ ☆ श्री अशोक भांबुरे जी यांची कविता अभिव्यक्ती # 104 ☆ पावलांचे ठसे ☆ श्री अशोक श्रीपाद भांबुरे

श्री अशोक श्रीपाद भांबुरे ☆ साप्ताहिक स्तम्भ – अशोक भांबुरे जी यांची कविता अभिव्यक्ती # 104 ☆ ☆ पावलांचे ठसे ☆ कालच तर आपल्या सुखी पावलांचे ठसे विस्तीर्ण सागरी किनाऱ्यावर मखमली वाळूत एकमेकांना मिठ्या मारत होते   सागरातून चार लाटा काय येतात मिटवू पाहतात सारं अस्तित्व पण त्यांना माहीत नाही ते ठसे आम्ही डोळ्यांत जतन केलेत आयुष्यभरासाठी   ते शोधण्यासाठी आता समुद्र किनारी यायची गरज नाही कोरलेत ते काळजाच्या आत समुद्रा पेक्षा मोठा तळ आहे त्याचा आमच्या दोघांखेरीज तो तळ कुणालाच दिसणार नाही   तुम्ही आत उतरायचा प्रयत्न करू नका बरमूडा ट्रायंगल सारखी परिस्थिती होईल म्हणूनच सांगतो तुम्ही तुमच्या जगात रहा आम्हाला आमच्या जगात राहुद्या   © अशोक श्रीपाद भांबुरे धनकवडी, पुणे ४११ ०४३. ashokbhambure123@gmail.com मो. ८१८००४२५०६, ९८२२८८२०२८ ≈ संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – श्रीमती उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे ≈...
Read More

मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ गणेश विसर्जन ☆ सुश्री मंजुषा सुनीत मुळे

सुश्री मंजुषा सुनीत मुळे  कवितेचा उत्सव  ☆ गणेश विसर्जन ☆ सुश्री मंजुषा सुनीत मुळे ☆ नाद रंग अन उत्साहाचा , उत्सव चाले चोहीकडे              परि या जल्लोषात हरवली, उत्सवमूर्ती कुणीकडे -------   दहा दिवस त्या मांडवात ,बांधून घातले त्यालागी              आज त्यास किती बरे वाटले, घरी जाण्याची घाई उगी -----   रात्रीपासून मोटारीवर बसवून त्याला ठेवियले                सहनशील हा गजानन परि, आसन ना त्याचे ढळले -----   सकाळपासून जल्लोषाला पूर पहा हो किती आला                 वाजतगाजत जमले सगळे, उधाण आले उत्साहाला -----   मोटारीवर मुकाट बसुनी, गणपती सारे पहात होता                  जाणवले त्यालाही होते, तो त्या गर्दीत चुकला होता -----   लेझीम-ढोल नि टिपरीचा तो तालही गर्दीमध्ये हरवला                  धांगडधिंगा किती चालला, विसरलेच त्या गजाननाला ----   छंदच नित त्या ,सकल जनांना चकवीत असतो नशीब रूपे                   म्हणे, “ आज मी स्वतःच चकलो, चकविती ही माझीच रूपे “-----   विचार करता करता थकुनी, गजाननाचा लागे डोळा                    दचके जेव्हा जागे होता दिसे तळपता सुवर्ण गोळा ------   जाण्याचा की दिन पालटला, कसल्या भक्तांशी ही गाठ                     जातो जातो म्हणतो तरिही सोडती ना ते त्याची वाट ------   “पुढच्या वर्षी नक्की येईन “ म्हणे “ एक परि शर्त असे                     लैलामजनूची गाणी नको, मज...
Read More

मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ पुनरागमनायच  श्री प्रमोद जोशी

 कवितेचा उत्सव  पुनरागमनायच  श्री प्रमोद जोशी  कशा पताका धागा सोडून आल्या खाली! त्याना कळले .......आनंदाचा गेला वाली!   फुटे हुंदका पाट रिकामा.....पाहुन मखरा! उदबत्त्याना सहन होईना....गंधित नखरा!   जाण्यासाठी यावे हा का....नियम तुला रे? निर्माल्यास्तव उमलुन यावे नियम फुला रे!   रांगोळीचे विस्कटणे हा.......भाव मनाचा! परतीच्या गाडीत कोंबणे......भार तनाचा!   मूर्ती नव्हती कधी मानली......कुटुंबीय तू! अश्रद्धेच्या श्रद्धा होता...........वंदनीय तू!   श्रीफळ आता एकाकी बघ......पाटावरती! विसर्जनाने येई अवकळा.......काठावरती!   विरहाची ही नाही कविता.....अस्फुट टाहो! निरोप कुठला?स्वागत घेण्या लौकर या हो!   पुन्हा रोजचे जगणे आणि.......खोटे हसणे! मिटून डोळे बघतो पुन्हा.......मखरी बसणे!   साथ सोडुनी दुर्वा आल्या.......पाण्यावरती! शोक तरंगे अता सुखाच्या......गाण्यावरती!   © श्री प्रमोद जोशी देवगड. 9423513604 ≈संपादक–श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – श्रीमती उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे ≈...
Read More

मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ प्रार्थना गणेशास… ☆ सौ. उज्वला सुहास सहस्रबुद्धे

सौ. उज्वला सुहास सहस्रबुद्धे  कवितेचा उत्सव  ☆ प्रार्थना गणेशास… ☆ सौ. उज्वला सुहास सहस्रबुद्धे☆ गजानना, तू वक्रदंता ,    सज्ज झालो तुझ्या स्वागता! सोंड हलवीत येई तू आता ,   रूप तुझे सुखवी अनंता !   सुपा एवढे कान तुझे ते   गंडस्थळ हे तुला शोभते ! तीक्ष्ण नजर तुझी रोखून बघते,   स्वारी तुझी ही डौलातच येते!   देतो आम्हास चांगली बुद्धी ,   तूच असशी तो संकटनाशी ! साकडे घालतो तुलाच आम्ही,  नांदो, स्वास्थ्य, आरोग्य, संपदा तिन्ही!   येतोस जरी काही दिवसापुरता,  साथ दे आम्हा अखंड आता ! सोडवी संकटापासून या जगता,  विनऊ आम्ही  तुला प्रार्थिता!   © सौ. उज्वला सहस्रबुद्धे वारजे, पुणे (महाराष्ट्र) ≈ संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – श्रीमती उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे ≈...
Read More

मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ गणेश प्रार्थना ☆ श्रीमती अनिता जयंत खाडीलकर

श्रीमती अनिता जयंत खाडीलकर  कवितेचा उत्सव  ☆ गणेश प्रार्थना ☆ श्रीमती अनिता जयंत खाडीलकर ☆  बुद्धिच्या देवा तू गणनायका सर्व दुःखहर्ता तू सुखकर्ता सर्व मंगलकर्ता तू विध्नहर्ता चौसष्ट कला धारका तू वक्रतूंडा सर्व देवांचा अधिपती तू गणपती प्रथम पुजेचा मानकरी तू प्रथमेशा मनःशांतीचा सहाय्यक तू मोरेश्वरा आठ जागी वससी स्वयंभू तू गणेशा मुषकवाहना तू गणाधिशा करामतींचा धनी तू गौरीपुत्रा रिद्धीसिध्दींचा नायक तू भालचंद्र राक्षस मारक तू धुर्मवर्णा सर्व कामना पुर्तीकर्ता तू कामनापुर्ती वरदायक तू वरदविनायका सर्वांचा स्फुर्तीदाता तू मयुरेश्वरा सकलजनांच्या चुका पोटी घेसी तू लंबोदरा मंगलमूर्ती तू एक गजानना मोदक तुज आवडती तू चिंतामणी अनंत रुपे,अनंत नावे अपुरी माझी मती क्रुपावंत हो तू दयाधना 🙏🙏🙏 © श्रीमती अनिता जयंत खाडीलकर सह्याद्री अपार्टमेंट, खाडीलकर गल्ली, बालगंधर्व नाट्यमंदिर समोर, ब्राह्मणपुरी, मिरज,जि. सांगली मो 9689896341 ≈ संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – श्रीमती उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे ≈...
Read More

मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ निरोप ☆ सौ राधिका भांडारकर

सौ राधिका भांडारकर   कवितेचा उत्सव   ☆ निरोप ☆ सौ राधिका भांडारकर ☆ आला गणराया दहा दिवस राहिला मंगलमूर्तीने कोपरा उजळला...   आरत्यांच्या गजरात टाळ मृदुंग नादात नैवेद्याच्या सुगंधात आनंदाची बरसात.....   हरल्या चिंता हरले वाद मन झाले मुक्त होता गणाशी संवाद....   निरोपी एक वचन कास धरु सत्याची नको क्रोध मद मत्सर कर्मे करु मानवतेची   गणेशाचे निर्गुणत्व मृत्तीका जल तत्व पूजीली मूर्ती सगुणाची विसर्जनी पावे एकतत्व..   निरोप देता उदास मन जरी माझे मोरया दृढ विश्वासे विनवितो पुढच्या वर्षी लवकर या......   © सौ. राधिका भांडारकर पुणे ≈संपादक–श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – श्रीमती उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे ≈  ...
Read More

मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ पुढल्या वर्षी….. ☆ श्री प्रमोद वामन वर्तक

श्री प्रमोद वामन वर्तक   कवितेचा उत्सव  पुढल्या वर्षी..... 🙏 श्री प्रमोद वामन वर्तक  दहा दिवसांचा सोहळा आता उद्या संपन्न होणार, वाजत गाजत आले बाप्पा वाजत गाजत जाणार !             वेळ होता आरतीची           कानी घुमेल झांजेचा नाद,           गोडधोड प्रसादाचा पुन्हा           पुढल्या वर्षी मिळेल स्वाद !   जातील परत चाकरमानी घरी आपल्या मुंबईला, येऊ पुढल्या वर्षी लवकर सारे बाप्पाच्या तयारीला !             घर मोठे गजबजलेले           आता शांत शांत होईल,           सवय होण्या शांततेची           वेळ बराच बघा जाईल !   होता उद्या श्रींचे विसर्जन, रया जाईल सुंदर मखराची, पण घर करून राहील मनी मूर्ती मखरातल्या गणेशाची !   © श्री प्रमोद वामन वर्तक १८-०९-२०२१ (सिंगापूर) +6594708959 मो – 9892561086 ई-मेल – pradnyavartak3@gmail.com ≈संपादक–श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – श्रीमती उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे ≈...
Read More
image_print