image_print

सौ.अंजली दिलिप गोखले

📖 जीवनरंग 👨🏼‍🎤

☆ विज्ञान कथा – लादेन विरघळला – भाग 2 ☆ सौ.अंजली दिलिप गोखले ☆ 

एकदम माझ्या मनात कसे आले, कुणास ठाऊक ? मी पटकन उठून आत देवघरासमोर आलो . देवासमोर उदबती लावली, आणि मोठ्याने” रामरक्षा” म्हणायला सुरुवात केली . अहो आश्चर्यम् ! इकडे लादेन भितीने थरथरायला लागला, कापायला लागला . मला अवसान चढले . माझी रामरक्षा म्हणून संपत आली तसा लादेन विरघळायला लागला . जसा तो तयार होत गेला, तसाच नाहिसा होत गेला . माझ्या डोळ्यांनी मी ते प्रत्यक्ष्य अनुभवत होतो . रामरक्षा संपल्या संपल्या मी भीमरूपी स्तोत्र म्हणायला सुरवात केली . लादेनचे अस्तित्व नाहीसे झाले होते . माझ्या समोर अगदी छोटासा चकचकीत गोळा शिल्लक राहिला होता मी पटकन त्याची कागदामध्ये गुंडाळी केली आणि जाळून टाकली .

     एवढे सगळे नाट्य घडेपर्यंत बराच अवधी निघून गेला होता . मी फार मोठ्या दिव्या मधून बाहेर पडलो होतो . काही तासातच म ला जबरदस्त अनुभव आला . कुणाला सांगूनही खरे वाटणार नाही .

   माझ्या मनातून भिती पार नाहिशी झाली होती . मला खूप म्हणजे खूप हलके वाटत होते . मोठ्या तापासून उठल्यावर कसे वाटते, तसे मला वाटत होते . फार वाईट, विघातक घडण्यापासून मी स्वतःला, गावाला आणि देशाला वाचवले आहे असेच मला वाटत होते . .

     देवाच्या कृपेने मी या ‘ संकटामधून बाहेर आलो . मला जाणवले, लादेन ही फक्त व्यक्ति नाही . ती अतिशय वाईट, विनाशकाली वृती आहे . आपल्या प्रत्येकाच्यात ती निश्चित आहे . पण त्याचबरोबर चांगल्या विचारांचा पगडाही आपल्यावर तेवढाच आहे . आपल्या जवळ सुसंस्कारांचा अनमोल ठेवा आहे . त्यामुळे वाईट विचारांपासून आपण फार लवकर परावृत होतो . अरे म्हंटले की का रे म्हणण्याची आपली वृत्ती नाही . अतिरेक्यांच्या रुपात ही राक्षसी – लादेन वृत्ती सगळ्या जगाला त्रास देत आहे . आपले भारतीय सैनिक आपल्या देशाचे, आपले रक्षण करायला सदैव तयार आहेत . आपणही रक्षणकर्त्या परमेशवराला विनवणी करू” या लादेन वृतीपासून आमचे, आमच्या मुलांचे, आमच्या देशाचे रक्षण कर .”

© सौ.अंजली दिलिप गोखले

मो  8482939011

≈संपादक–श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – श्रीमती उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे ≈

image_print
0 0 votes
Article Rating

Please share your Post !

Shares
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments