image_print

मराठी साहित्य – इंद्रधनुष्य ☆ तुरटी जवळ ठेवा !! ☆ संग्रहिका – सुश्री आनंदी केळकर

इंद्रधनुष्य  ☆ तुरटी जवळ ठेवा !!  ☆ संग्रहिका – सुश्री आनंदी केळकर ☆  माझ्या एका मैत्रिणीचा मला फोन आला. ती सांगत होती, "आत्ताच तासभर योगासनं करून आले आणि तुला फोन केला." फोनवर ती बरेच काही बोलत होती. बोलता बोलता ती म्हणाली, "पंधरा- वीस वर्षांपूर्वी एक मैत्रीण मला वाकडं बोलली ते अजून मनातून जात नाही." मला हसूच आलं. आपले शरीर निरोगी रहावे म्हणून शरीराची काळजी घेणारा माणूस पंधरा- वीस वर्षांची जळमटे मनात शाबूत ठेवतो. हा गलथानपणा बरेचजण वेळोवेळी करत असतात. खरंतर आपल्या लक्षात ठेवण्यासारख्या कितीतरी गोष्टी असतात , पण आपण आपल्या मेंदूत वाईट गोष्टींचा भरणा भरपूर करत असतो. कधी कधी माणसं मनात नसतानाही सहज काही बोलून जातात.  आपल्या मनाला ते लागतं.  आपण वेळीच ते झटकून टाकत नाही. अंगावर झुरळ आलं, की आपण ते लगेच झटकून टाकतो.  आपल्याला झुरळाची किळस वाटते. तसंच, आपल्याबाबत कुणी किळस वाटणारे शब्द वापरले, तर तेही झुरळासारखे झटकून टाकता आले पाहिजेत.  आपला मेंदू म्हणजे काही गोडाऊन नाही की, वाटेल त्या गोष्टी आपण साठवून ठेवाव्यात... जगातली सगळ्यात सुंदर गोष्ट आपला मेंदू आहे. आपलं लहानपण, आपलं तरुणपण, त्यात घडलेल्या चांगल्या गोष्टी मेंदू जपतो. वेळोवेळी आपल्याला...
Read More

मराठी साहित्य – इंद्रधनुष्य ☆ जाने कहा गये वो दिन.. ☆ संग्राहक – श्री सुनीत मुळे

इंद्रधनुष्य  ☆ जाने कहा गये वो दिन.. ☆ संग्राहक – श्री सुनीत मुळे ☆  वेळ रात्री नऊ साडेनऊची. घराघरांमधल्या हॉलमधे टिव्ही, मालिकांचे घाणे टाकत असतो. बथ्थड डोक्याच्या मठ्ठ मराठी मालिका.. कपिल शर्माचा कॉमेडी शो, हवा येऊ द्या.. असं काही तरी चाललेलं असतं. माणसं बायकांचं, बायका माणसांचं सोंग घेऊन प्रेक्षकांचं मन रमवण्याचा प्रयत्न करत असतात. ढॅण-- ढॅण  करत जाहिराती अंगावर येऊन कोसळत असतात. त्या सगळ्या गचक्यात जेवणं उरकणं चालू असतं. कोणी एकीकडे मोबाईलमधे डोकं खूपसून दूर कोणाशी तरी चॅट करत असतं. त्या नादात ताटात काय चाटतोय त्याचं भान नसतं. हे झालं आताच्या काळातलं चित्र.  ------ साधारण पन्नासएक वर्षांपूर्वी मध्यमवर्गीय घरांमधे रात्रीचं चित्र कसं असायचं बरं?  -------सुट्टीत, उन्हाळ्यात किंवा असंच कोणी टूम काढली की तिन्हीसांजेला मुलांची अंगत पंगत व्हायची. आपापल्या घरून ताटं घेऊन मुलं कोणाच्या तरी अंगणात किंवा गच्चीत जमायची. हसत खेळत पाखरांची पंगत उठायची. कधी जेवणानंतर लगेच मामाचं पत्र सुरू व्हायचं. नदी की पहाड... डबा ऐसपैस.. अरिंग मिरिंग लोंगा तिरिंग...गाई गोपी उतरला राजा... भोज्जा... नऊ साडेनऊ म्हणजे तर झोपायची वेळ असायची.. आठ साडेआठलाच अंथरूणं टाकणे नावाचा कार्यक्रम...
Read More

मराठी साहित्य – इंद्रधनुष्य ☆ मराठीची कमाल बघा तर.. ☆ संग्रहिका – सुश्री मीनल केळकर

इंद्रधनुष्य  ☆ मराठीची कमाल बघा तर.. ☆ संग्रहिका  – सुश्री मीनल केळकर ☆  मराठीची कमाल बघा तर----   अडीच अक्षरांचा कृष्ण,अडीच अक्षरांची लक्ष्मी अडीच अक्षरांची श्रद्धा,अडीच अक्षरांची शक्ती!   अडीच अक्षरांची कान्ता,अडीच अक्षरांची दुर्गा अडीच अक्षरांची ईच्छा,नी अडीच अक्षरांचा योध्दा!   अडीच अक्षरांचे ध्यान,अडीच अक्षरांचा त्याग अडीच अक्षरांचेच कर्म,नी अडीच अक्षरांचाच धर्म!   अडीच अक्षरांत भाग्य,अडीच अक्षरांत व्यथा अडीच अक्षरांतच व्यर्थ,बाकी सारे मिथ्या!   अडीच अक्षरांत सन्त,अडीच अक्षरांचा ग्रंथ अडीच अक्षरांचा मंत्र,नी अडीच अक्षरांचे यंत्र!   अडीच अक्षरांची तुष्टी,अडीच अक्षरांचीच वृत्ती अडीच अक्षरांतच श्र्वास,नी अडीच अक्षरांतच प्राण!   अडीच अक्षरांचा मृत्यू,अडीच अक्षरांचाच जन्म अडीच अक्षरांच्याच अस्थि,नी अडीच अक्षरांचाच अग्नि!   अडीच अक्षरांचा ध्वनी,अडीच अक्षरांचीच  श्रुती अडीच अक्षरांचा शब्द,अडीच अक्षरांचाच अर्थ!   अडीच अक्षरांचा शत्रू,अडीच अक्षरांचा मित्र अडीच अक्षरांचेच सत्य,अडीच अक्षरांचेच वित्त!   जन्मापासुन मृत्युपर्यंत,अडीच अक्षरांत बांधले.. आयुष्य हे मानवाचे, नाही कुणा उमगले..!! नाही कुणा उमगले..!!--------   संग्राहिका : सुश्री मीनल केळकर  ≈ संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – श्रीमती उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे ≈...
Read More

मराठी साहित्य – इंद्रधनुष्य ☆ रामाचे दर्शन ☆ सौ. मेधा सहस्रबुद्धे

इंद्रधनुष्य ☆ रामाचे दर्शन ☆ सौ. मेधा सहस्रबुद्धे ☆  "श्री.तुलसीदासांना" एकदा एका भक्ताने विचारले की... "महाराज तुम्ही रामाचे इतके गुणगान गाता, तुम्हाला स्वतः रामाने कधी दर्शन दिले आहे का ?" तुलसीदास म्हणाले :- "हो" भक्त :- मला पण दर्शन घडवाल का ??? तुलसीदास :- "हो नक्की" ★ तुलसीदासांनी त्याला खूप समर्पक उत्तर दिलं, जे एखाद्या गणिती तज्ञाला ही लाजवेल !!! तुलसीदास म्हणाले:- "अरे हे खूप सोप्पं आहे !!!  तू रामाचे दर्शन तुझ्यातच घेऊ शकशील." प्रत्येकाच्या नावांत देखील शेवटी आपल्याला रामाचेच दर्शन घेता येईल----त्यासाठी मी तुला एक सूत्र श्लोक  सांगतो. त्याप्रमाणे कोणाच्याही नावाला ते सूत्र लागु होईल!!! भक्त :-"कोणते सूत्र ?" तुलसीदास :- हे ते सूत्र ----- ||"नाम चतुर्गुण पंचतत्व मिलन तासां द्विगुण प्रमाण ||  || तुलसी अष्ट सोभाग्ये अंत मे शेष राम ही राम || " वरील सूत्राप्रमाणे ★ आता कोणाचेही नांव घ्या, त्याची अक्षरे माेजा... १) त्याला (चतुर्गुण) ४ ने गुणा. २) त्यात (पंचतत्व मिलन) ५ मिळवा. ३) त्याची (द्विगुण प्रमाण) दुप्पट करा. ४) आलेल्या संख्येला (अष्ट सो भागे) ८ ने भागा. पुर्ण भाग जात नाही!!! दरवेळेस बाकी २ शिल्लक राहतेच ... ते दोन म्हणजेच "राम" ही दोन अक्षर होय... ★ विश्वासच...
Read More

मराठी साहित्य – इंद्रधनुष्य ☆ दया.. ☆ संग्राहक – सौ. स्मिता पंडित

इंद्रधनुष्य ☆ दया.. ☆ संग्राहक - सौ. स्मिता पंडित ☆  भाजीवाली रोजच्या सारखी दुपारी दारात आली आणि ओरडून विचारले, "भाजी घ्यायची का मावशी?" आई आतून नेहमी सारखी ओरडली, "काय आहे भाजीला?" "गवार हाय, तंबाटी, पालक,...." एवढे बोलताच आई म्हणाली, "थांब आले" दारात येऊन आईने भाजीवालीच्या डोक्यावरचा भारा पाहिला आणि विचारले, "पालक कसा?" “रुपयाची गड्डी” - भाजीवाली “पन्नास पैशाला दे, चार घेते” - आई “नाय जमणार मावशी “- भाजीवाली “मग राहू दे”  - आई भाजीवाली पुढे गेली आणि परत आली. "बारा आण्याला दीन” - भाजीवाली “नको. पन्नास पैशाला देणार असशील तर घेते” - आई “नाय जमणार” - भाजीवाली .. आणि पुन्हा गेली थोडे पुढे जाऊन परत आली. आई दारातच उभी होती. तिला माहीत होते की भाजीवाली परत येईल. आता भाजीवाली पन्नास पैशाला द्यायला तयार झाली. आईने भारा खाली घ्यायला मदत केली, नीट निरखून परिक्षण करुन चार गड्ड्या घेतल्या आणि दोन रुपये दिले. भाजीवाली भारा उचलायला लागताच तिला चक्कर आली. आईने काळजीने विचारले, "जेवली का नाही?" “नाय मावशी. एवढी भाजी विकली की दुकानात सामान घेऊन , मग सैपाक, मग जेवण” - भाजीवाली.  “थांब जरा. बस इथं. मी आले"...
Read More

मराठी साहित्य – इंद्रधनुष्य ☆ फक्त प्रेम करा ! ☆ संग्राहक – सुश्री माधुरी परांजपे

 इंद्रधनुष्य   ☆ फक्त प्रेम करा ! ☆ संग्राहक – सुश्री माधुरी परांजपे ☆   सख्खा भाऊ, सख्खी बहीण, सख्खी मैत्रीण सख्खे काका, सख्खी काकू, सख्खी मावशी  नेमकं काय असतं हे " सख्ख प्रकरण ? "  सख्खा म्हणजे आपला  सख्खा म्हणजे सखा सखा म्हणजे जवळचा जवळचा म्हणजे ज्याला आपण कधीही, केंव्हाही, काहीही सांगू शकतो  त्याला आपलं म्हणावं, त्याला सख्ख म्हणावं !   ज्याच्या जवळ आपण मनातलं सारं काही सांगू शकतो   मोठ्ठ्याने हसू शकतो किंवा  काळजातलं दुःख सांगून स्फुंदु स्फुंदु रडूही शकतो त्याला सख्ख म्हणावं, त्याला आपलं म्हणावं !   ज्याच्याकडे गेल्यानंतर  आपलं स्वागत होणारच असतं  आपल्याला पाहून त्याला हसू येणारच असतं अपमानाची तर गोष्टच नसते  फोन करून का आला नाहीस अशी तक्रारही नसते !   पंढरपूरला गेल्यावर  विठ्ठल म्हणतो का..... या या फार बरं झालं !   माहूर वरून रेणुका मातेचा  किंवा कोल्हापूर वरून महालक्ष्मीचा किंवा तिरुपतीहून गिरी बालाजीचा आपल्याला काही Whatsapp call आलेला असतो का ? या म्हणून ! मग आपण का जातो ?   कारण भक्ती असते, शक्ती मिळते आणि संकट मुक्तीची आशा वाटते....म्हणून ! हा ही एक प्रकारचा " आपलेपणाच !"   लौकिक अर्थाने, वस्तूच्या स्वरूपात देव आपल्याला कुठे काय देतो ?  किंवा आपण नेलेले तो काय घेतो ? काहीच नाही.   रुक्मिणी काय पाठीवरून...
Read More

मराठी साहित्य – इंद्रधनुष्य ☆ भारतातील पहिल्या 100 श्रीमंतात एक शिक्षक सुध्दा !! ☆ संग्राहक – श्री विनय माधव गोखले

इंद्रधनुष्य   ☆ भारतातील पहिल्या 100 श्रीमंतात एक शिक्षक सुध्दा !! ☆ संग्राहक - श्री विनय माधव गोखले ☆  फोर्ब्स’ने भारतातील सर्वाधिक श्रीमंतांची नुकतीच एक यादी प्रसिद्ध केली. या यादीमध्ये एकेकाळी ट्युशन्स घेणार्‍या एका शिक्षकाचाही समावेश केला आहे. 'फोर्ब्स’ च्या म्हणण्यानुसार त्याची सध्याची संपत्ती १.८ अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. एका शिक्षकाकडे असलेली इतकी रक्कम वाचून कदाचित आपणांस आश्चर्य वाटत असेल. पण, इतकी संपत्ती मिळविण्यामागे संघर्षही मोठाच आहे. कोण हा शिक्षक ? काय आहे त्याचा संघर्ष ? केरळ मधील कन्नूर जिल्ह्यातील अझिकोड या ठिकाणी एका शिक्षक दांपत्याच्या पोटी १९८० सालच्या दरम्यान त्याचा जन्म झाला. घरच्या शैक्षणिक वातावरणामुळे त्याच्यावर उत्तम संस्कार झाले. त्यामुळेच त्याने मेकॅनिकल इंजिनियरिंगचे शिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण केले आणि तो एका बहुराष्ट्रीय कंपनीत नोकरी करू लागला. सुट्टीच्या निमित्ताने काही दिवस तो बेंगलोर ला गेला. तेथे त्याचे काही मित्र CAT परीक्षेची तयारी करत होते. त्या मित्रांना त्याने गणित विषयासाठी मार्गदर्शन केले. त्याचे ते सर्वच मित्र त्या परीक्षेत यशस्वी झाले. त्या मित्रांनी त्याला ट्युशन सुरू करण्याविषयी आग्रह धरला. मित्रांच्या आग्रहाचा सकारात्मक विचार केला. नोकरी सोडली आणि आपले संपूर्ण लक्ष...
Read More

मराठी साहित्य – इंद्रधनुष्य ☆ डिग्निटी ☆ श्रीमती अनिता जयंत खाडीलकर

श्रीमती अनिता जयंत खाडीलकर इंद्रधनुष्य  ☆ डिग्निटी ☆ श्रीमती अनिता जयंत खाडीलकर ☆  चितळे काका म्हणजे आमच्या बिल्डिंगची शान होते. सत्तरीच्या आसपास वय... पण गडी अजूनही फुल्ल टू एनर्जेटीक होता.  कलप लावून केलेले काळे केस... टिपिकल कोब्रा गोरा रंग, आणि पिढीजात घारे डोळे.  रोज नेमाने योगा करुन मेंटेन्ड अशी सडपातळ, उंच शरिरयष्टी. आणि हसल्यावर आपल्या उजव्या गालावर कातिलाना खळी पडते हे जाणून असल्याने, प्रयत्नपुर्वक हसरा ठेवलेला चेहरा.  घरात शाॅर्ट्स आणि मलमलचे शुभ्र कुर्ते... तर बाहेर म्हणजे अगदी थाटच... जिन्सची पँट, त्यावर लीवाईज्, यू.एस. पोलो, रोडस्टर पैकी कुठलासा ब्रँडेड टी-शर्ट, पायात रेड टेपचे शूज, डोळ्यांना रे-बॅनचा गाॅगल... असे हे चितळे काका कोपर्‍यावरुन मिरच्या-कोथिंबीर आणायलाही, इतक्याच तामझामात बाहेर पडायचे... ते ही त्यांची पल्सर काढत.  खरंच पण... त्यांना हे असं पल्सरवरुन कुठे जातांना पाहिलं की, आम्हा मुलांना वेस्टर्न मुव्हीजमध्ये घोडा दौडवत येणारा क्लिंट ईस्टवुडच आठवे.  प्रकरण एकंदर रंगीन तर होतंच पण... विशेषतः आम्हा तरुण, बिन लग्नाच्या मुलांत उठ-बस करण्याची क्रेझ फार होती त्यांना. कदाचीत आमच्याकडून मिळणार्‍या वाईब्ज, हेच त्यांच्या सदैव चिरतरुण रहाण्याचं टाॅनिक असावं.  पण एवढं असूनही चितळेकाका मुली वा बायकांबाबतीत प्रचंड सोवळे होते....
Read More

मराठी साहित्य – इंद्रधनुष्य ☆ तुलना ☆ संग्रहिका  – सुश्री मीनल केळकर

इंद्रधनुष्य  ☆ तुलना ☆ संग्रहिका  – सुश्री मीनल केळकर ☆  तुलना(Comparison)  श्वेताने एका तासात १० किमी अंतर कापले. आकाशने तेच अंतर दीड तासात पूर्ण केले.  दोघांपैकी तंदुरुस्त कोण? किंवा कोणाचा फिटनेस चांगला?  अर्थात सर्वांचे उत्तर श्वेता असेल.  श्वेताने हे अंतर तयार केलेल्या ट्रॅकवर पूर्ण केले तर आकाशाने दगड-मातीच्या वाटेने चालत असे म्हटले तर ??? मग सर्वांचे उत्तर आकाश असेल.  पण जेव्हा आम्हाला कळले की श्वेता ५० वर्षांची आहे तर आकाश २५ वर्षांचा आहे ??  मग सर्वांचे उत्तर पुन्हा श्वेता असेल.  पण आम्हाला हे देखील कळले की आकाशचे वजन तब्बल १४० किलो आहे तर श्वेताचे वजन ६५ किलो आहे.  पुन्हा सर्वांचे उत्तर आकाश असेल  जसे आपण आकाश आणि श्वेताबद्दल अधिकाधीक माहिती मिळवतो, तसे तसे कोण चांगले आहे याबद्दल आपली मते भिन्न होतात आणि निर्णय बदलतात. जीवनाचे वास्तवही असेच आहे. आपण प्रत्येकाबद्दल खूप वरवर आणि घाईने आपले मतं तयार करतो, ज्यामुळे आपण स्वतःला आणि इतरांना न्याय देऊ शकत नाही.  प्रत्येकाला वेगवेगळ्या संधी मिळतात.  प्रत्येकाचे आयुष्य वेगळे आहे.  प्रत्येकाची साधन-संपत्ती भिन्न आहे.  प्रत्येकाच्या समस्या वेगवेगळ्या आहेत.  प्रत्येकाचे उपाय वेगवेगळे आहेत.  प्रत्येकाची विचारसरणी वेगळी आहे. म्हणूनच आपल्या आरोग्याची, संपत्तीची, परिस्थितीची अथवा जीवनाची श्रेष्ठता कोणाशी तुलना...
Read More

मराठी साहित्य – इंद्रधनुष्य ☆ कृतज्ञता…. ☆ संग्राहक – श्री सुनीत मुळे

इंद्रधनुष्य  ☆ कृतज्ञता.... ☆ संग्राहक – श्री सुनीत मुळे ☆  एका वाळवंटात एक चिमणी रहात होती. ती खूप आजारी होती, तिला पंख नव्हते, तिच्याकडे खाण्यापिण्यासाठी पण काहीच नव्हते आणि रहायला घरही नव्हतं.  एके दिवशी एक कबूतर तेथून जात होतं. चिमणीने त्या कबुतराला थांबवलं व विचारलं, "तू कुठे जात आहेस?" कबूतराने उत्तर दिलं, "मी स्वर्गात जात आहे." ती आजारी चिमणी म्हणाली, "कृपा करून माझा त्रास कधी संपणार या बद्दल माहिती मिळवशील का?" कबूतर म्हणालं, "नक्कीच, मी तपास करेन." आणि कबुतराने त्या आजारी चिमणीचा निरोप घेतला. कबुतर स्वर्गात पोहोचलं आणि प्रवेश द्वारावरील देवदूताला आजारी चिमणीचा निरोप सांगितला.  देवदूत म्हणाला, "तिच्या जीवनातील पुढील सात वर्षे तिला असाच त्रास सहन करावा लागेल व तिच्या आयुष्यात कोणताच आनंद नसेल." कबूतर म्हणालं, "हे ऐकून तर ती आजारी चिमणी अजूनच निराश होईल. यावर तुम्ही काही उपाय सांगू शकता का?" देवदूत म्हणाला, "मी सांगतो तसा तिला जप करायला सांग - परमेश्वरा, तू मला जे काही दिलं आहेस, त्याबद्दल मी तुझी आभारी आहे, धन्यवाद.” कबूतराने आजारी चिमणीला भेटून देवदूताने पाठविलेला निरोप सांगितला. सात दिवसानंतर जेव्हा कबुतर तिथून जात होतं...
Read More
image_print