image_print

मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ “द्वैत…” ☆ श्री आशिष मुळे ☆

श्री आशिष मुळे    कवितेचा उत्सव  ☆ “द्वैत…” ☆ श्री आशिष मुळे ☆ खेळून खेळून लपंडाव कंटाळलो आहे घेऊन सारखं सारखं राज्य वैतागलो आहे भिंतीमागे कधी साद देतोस अनाहत नादात नेहमी भासवतोस भास शब्दांच्या गवतात धरायला जातो तुला जेव्हा झाडामागे दिसतात तेव्हा विंचू लपलेले दगडामागे ती माया मला नेहमी लांबून खिजवते धावतो मग चिडून तुझ्या त्या मैत्रिणीच्या मागे   तुला फसवून बाहेर आणायला काय नाही केलं गोड गोड स्तुती करणारी तुझी गाणी म्हटली मंत्रमुग्ध करणारी सुगंधी काडी जाळली पण तू आहेस आपल्या सगळ्यात हुशार घेत नाहीस सहजी कोणाचाही कैवार खरं सांगू, मला तुझा फायदा नको आहे फक्त हात तुझ्या दोस्तीचा हवा आहे   पुरे झाला रे आता हा लपंडावाचा त्रागा फिरवल्यासना मला सगळ्या जागा किती काळ झाला आपण खेळतोय याचा काहीच हिशोब नाहीये किती वेळ अजून खेळणारे याचा काहीच अंदाज नाहीये जाऊ रे आता परत आपल्या घरी संपव क्षणात तुझ्या माझ्यातली दरी... © श्री आशिष मुळे ≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ.उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈...
Read More

मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ रंजना जी यांचे साहित्य # 130 – हवा अंत ☆ श्रीमती रंजना मधुकरराव लसणे ☆

श्रीमती रंजना मधुकरराव लसणे   कवितेचा उत्सव  ☆ रंजना जी यांचे साहित्य # 130 – हवा अंत ☆ मनी वाचतो मी तुझा ग्रंथ आता। जिवाला जिवाची नको खंत आता।   असावी कृपा रे तुझी माय बापा। नको ही निराशा दयावंत आता।   पताका पहा ही करी घेतली रे। अहंभाव नाशी उरी संत आता ।   सवे पालखीच्या निघालो दयाळा। घडो चाकरी ही नवा पंथ आता।   तुला वाहिला मी अहंभाव सारा। पदी ठाव देई कृपावंत आता।   चिरंजीव भक्ती तुला मागतो मी । नको मोह खोटा हवा अंत आता   ©  रंजना मधुकर लसणे आखाडा बाळापूर, जिल्हा हिंगोली 9960128105 ≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ. उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈...
Read More

मराठी साहित्य – इंद्रधनुष्य ☆ “साठीमधला म्हातारा …” – अनामिक ☆ प्रस्तुती – श्री विनय माधव गोखले ☆

श्री विनय माधव गोखले  इंद्रधनुष्य   ☆ “साठीमधला म्हातारा …” - अनामिक ☆ प्रस्तुती – श्री विनय माधव गोखले ☆ खूप टिकाऊ मासा जसा – चवीला नेहमीच खारट असतो, तसाच…. साठीमधला म्हातारा थोडा जास्तच चावट असतो !   उजेडाचा त्रास होतो म्हणून गॅागल वापरत असतो, काळ्याभोर काचेमागून " निसर्गसौंदर्य " न्याहाळीत असतो ! शेजारीण आली घरी की आनंदाने हसत असतो, बायकोला चहा करायला लावून स्वत: गप्पा मारत बसतो— कारण…. साठीमधला म्हातारा थोडा जास्तच चावट असतो !   पाय सतत दुखतात म्हणत घरच्या घरी थांबत असतो, बाकी सगळ्या दिवशी मात्र मित्रांबरोबर भटकत असतो ! चार घास कमीच खातो असं घरात सांगत रहातो भजी समोसे मिसळपाव बाहेर खुशाल चापत असतो कारण …. साठीमधला म्हातारा थोडा जास्तच चावट असतो !   औषधाचा डोस गिळतांना घशामध्ये अडकत असतो, पार्टीत चकणा खाता खाता चार चार पेग रिचवत असतो अध्यात्माच्या गप्पा मोठ्या चारचौघात झोडत असतो मैत्रिणींच्या घोळक्यात मात्र रंगेल काव्य ऐकवत असतो कारण ..... साठीमधला म्हातारा थोडा जास्तच चावट असतो !   साठीमधला म्हातारा आता निवृत्तीत गेलेला असतो विरंगुळ्याला जुन्या जुन्या आठवणीत रमत असतो काम नसतं हातामध्ये, किंमत नसते घरामध्ये ! ….  म्हटलं तर ज्येष्ठ असतो, तरी बराच तरूण असतो संपून गेलेलं तारुण्य पुन्हा आणू पहात असतो   कारण ..... खूप...
Read More

मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ कवडसा… ☆ सौ.मंजुषा सुधीर आफळे ☆

सौ.मंजुषा सुधीर आफळे  कवितेचा उत्सव  ☆ कवडसा… ☆ सौ.मंजुषा सुधीर आफळे ☆ कवडसा असा "तो" धावत  येई सायं-संध्या त्यास किती, घाई घाई   देव्हाऱ्यात देव भेटता लोळण चरण स्पर्शूनी गोड आळवण   तेजाळती क्षण भारावले मन नेत्र ही दिपले ओजस हा दिन   गवसला सूर तृप्तीत सुखाचा सृजन सोहळा अजब सृष्टीचा   "देव" ही हसले भाग्य उजळले नतमस्तक मी निःशब्द बोलले   आशीर्वाद मज द्यावा हो सत्वर सुख शांती नांदो इथे निरंतर   सेवा कामी तन सतत झिजावे इतुकेच आता मनात ठसावे.   © सौ.मंजुषा सुधीर आफळे ≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ. उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈...
Read More

मराठी साहित्य – कविता ☆ विजय साहित्य #152 ☆ चालक तूं ☆ कविराज विजय यशवंत सातपुते ☆

कविराज विजय यशवंत सातपुते कवितेचा उत्सव # 152 – विजय साहित्य ☆ चालक तूं ☆ कविराज विजय यशवंत सातपुते ☆ दत्त दत्त कृपा निधी वेद चारी तुझ्या पदी.. गोमाताही देवगणी दत्तात्रेय नाम वदी..१   गुरुदेवा दिगंबरा सत्व रज तम मूर्ती.. निजरुपे लीन होऊ द्यावी चेतना नी स्फूर्ती..२   अनुसूया अत्रीऋषी जन्म दाते त्रैमुर्तीचे.. ब्रम्हा विष्णू आणि हर तेज आगळे मूर्तीचे..३   दत्त दत्त घेता नाम भय चिंता जाई दूर लय, स्थिती नी उत्पत्ती कृपासिंधु येई पूर..४   अवधुता गुरू राया तुझ्या दर्शना आलो‌ मी.. काया वाचा पदी तुझ्या आनंदात त्या न्हालो मी..५   हरी,हर नी ब्रम्हा तू साक्षात्कारी पालक तू ज्ञानमूर्ती पीडाहारी संसाराचा चालक तू..६   © कविराज विजय यशवंत सातपुते सहकारनगर नंबर दोन, दशभुजा गणपती रोड, पुणे.  411 009. मोबाईल  8530234892/ 9371319798. ≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ. उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈ ...
Read More

मराठी साहित्य – इंद्रधनुष्य ☆ गीत ऋग्वेद – मण्डल १ – सूक्त ९ (इंद्र सूक्त) ☆ डाॅ. निशिकांत श्रोत्री ☆

डाॅ. निशिकांत श्रोत्री   इंद्रधनुष्य  ☆ गीत ऋग्वेद – मण्डल १ – सूक्त ९ (इंद्र सूक्त) ☆ डाॅ. निशिकांत श्रोत्री ☆ ऋग्वेद - मण्डल १ - सूक्त ९ ( इंद्र सूक्त ) ऋषी - मधुछंदस् वैश्वामित्र : देवता - इंद्र : छंद - गायत्री मधुछन्दस वैश्वामित्र ऋषींनी पहिल्या मंडळातील नवव्या सूक्तात इंद्र देवतेला आवाहन केलेले आहे. त्यामुळे हे सूक्त इंद्रसूक्त म्हणून ज्ञात आहे. याच्या गीतरूप भावानुवादाच्या नंतर दिलेल्या लिंकवर क्लिक केले म्हणजे हे गीत ऐकायलाही मिळेल आणि त्याचा व्हिडीओ देखील पाहता येईल.  मराठी भावानुवाद : डॉ. निशिकांत श्रोत्री.  इन्द्रेहि॒ मत्स्यन्ध॑सो॒ विश्वे॑भिः सोम॒पर्व॑भिः । म॒हाँ अ॑भि॒ष्टिरोज॑सा ॥ १ ॥ ☆ सिद्ध करू आम्ही तुजसाठी जेव्हा सोमयाग  सत्वर येऊनी स्वीकारी तुमचा हविर्भाग अमुच्या हविला प्राशन करुनी अता करा पावन अपुल्या सामर्थ्याने करावे अमुचे संरक्षण ||१|| ☆ एमे॑नं सृजता सु॒ते म॒न्दिमिन्द्रा॑य म॒न्दिने॑ । चक्रिं॒ विश्वा॑नि॒ चक्र॑ये ॥ २ ॥ ☆ देवांचा हा राजा असतो सदैव मोदभरा  सोमरसाने वृद्धिंगत त्या आनंदाला करा  तोची या विश्वाचा कर्ता त्याला अर्पण करा प्रसन्नता देईल सोमरस समर्थ या देवेंद्रा  ||२|| ☆ मत्स्वा॑ सुशिप्र म॒न्दिभि॒ स्तोमे॑भिर्विश्वचर्षणे । सचै॒षु सव॑ने॒ष्वा ॥ ३ ॥ ☆ दिव्यकिरीटधारी हे इंद्रा दिव्यदृष्टि देवा  गातो स्तोत्र  प्रमोदकारी प्रसन्न होई देवा अर्पण करतो आम्ही...
Read More

मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ बावरे प्रेम… ☆ श्री रवींद्र सोनावणी ☆

श्री रवींद्र सोनावणी  कवितेचा उत्सव  ☆ बावरे प्रेम… ☆ श्री रवींद्र सोनावणी ☆  मी कलंदर हिंडणारा दशदिशा मज मोकळ्या प्रीतीच्या पाशात का बंदिस्त मज केलेहस तू कोण मी कुठला प्रवासी काय माझे प्राक्तन डोळ्यातून पण बोलक्या संकेत मज केलास तू   पापण्या झुकल्या जरा अन उमटली गाली खळी लाजरा मुखचंद्रमा तव कोरला हृदयात मी सोडताना हा किनारा पेटतो वणवा उरी आसवांची शपथ राणी परतुनी येईन मी   स्पर्शिले हळुवार तू अन्.. ग्रीष्म सारा लोपला माध्यान्हीच्या जळत्या उन्हाचे चांदणे केलेस तू याद ही रोमांचकारी नित्य राहील साथीला निद्रिस्त तारा अंतरीच्या छेडल्या आहेस तू © श्री रवींद्र सोनावणी निवास :  G03, भूमिक दर्शन, गणेश मंदिर रोड, उमिया काॅम्पलेक्स, टिटवाळा पूर्व – ४२१६०५ मो. क्र.८८५०४६२९९३ ≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – श्रीमती उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈...
Read More

मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ सुजित साहित्य #138 ☆ ज्ञानयोग..! ☆ श्री सुजित कदम ☆

श्री सुजित कदम  कवितेचा उत्सव  ☆ सुजित साहित्य # 138 ☆ ज्ञानयोग..! ☆ श्री सुजित कदम ☆ संतश्रेष्ठ मांदियाळी नाम  माउलीचे घेऊ ज्ञानदेव कृष्णरूप काळजाच्या पार नेऊ...! १   संत निवृत्ती सोपान मुक्ता बहिण धाकली वंशवेल अध्यात्माची भावंडात सामावली...! २   ग्रंथ भावार्थ दीपिका तमा अखिल विश्वाची संत कवी ज्ञानेश्वर तेज शलाका ज्ञानाची..! ३   ग्रंथ अमृतानुभव विशुद्धसे तत्वज्ञान जीव ब्रम्ह ऐक्य साधी माऊलींचे भाषा ज्ञान...! ४   मराठीचा अभिमान कर्म कांड दूर नेली ज्ञानेश्वरी सालंकृत मोगऱ्याची शब्द वेली...! ५   नऊ सहस्त्र ओव्यांचा कर्म ज्ञान भक्ती योग दिला निवृत्ती नाथाने अनुग्रह ज्ञानयोग...! ६   चांगदेव पासष्टीत ज्ञाना करी उपदेश पत्र पासष्ठ ओव्यांचे अहंकार नामशेष...! ७   सांप्रदायी प्रवर्तक योगी तत्वज्ञ माऊली ग्रंथ अमृतानुभव गीता साराची साऊली...! ८   भागवत धर्म तत्वे अद्वैताचे तत्वज्ञान आलें प्राकृत भाषेत वेदांताचे  दैवी ज्ञान...! ९   चंद्रभागे वाळवंटी अध्यात्मिक लोकशाही पाया रचिला धर्माचा सांप्रदायी राजेशाही...! १०   माऊलींची तीर्थ यात्रा हरीपाठ बोधामृत देणे पसाय दानाचे अभंगांचे सारामृत...! ११   इंद्रायणी तीरावर संपविला अवतार संत ज्ञानेश्वर नाम हरिरुप शब्दाकार...! १२   संजिवन समाधीचे झाले चिरंजीव रूप घोष माऊली माऊली पांडुरंग निजरूप...! ,१३ ©  सुजित कदम संपर्क – 117, विठ्ठलवाडी जकात नाका, सिंहगढ़   रोड,पुणे 30 मो. 7276282626 ≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ. उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈...
Read More

मराठी साहित्य – चित्रकाव्य ☆ रंगांची उधळण! ☆ श्री प्रमोद वामन वर्तक ☆

श्री प्रमोद वामन वर्तक   चित्रकाव्य   ☆   रंगांची उधळण!  ☆ श्री प्रमोद वामन वर्तक ☆ ☆  सांजवेळी नभांगणी होई रंगांची उधळण, पाहून मज प्रश्न पडे रंग त्यात भरी कोण ? ☆ बघून स्वर्गीय नजारा गुंग होऊन जाई मती, नाना रंगांची वेशभूषा वाटे मग ल्याली धरती ! ☆ पाहून न्यारी रंगसंगती मन मोहरून जाई, कुठला त्याचा कुंचला, कुठली असेल शाई ? ☆ अदृश्य अशा त्या हाती असावा अनोखा कुंचला, आपण फक्त हात जोडावे त्या वरच्या रंगाऱ्याला ! ☆ फोटोग्राफर -  अस्मादिक © प्रमोद वामन वर्तक २५-११-२०२२ स्थळ - बेडॉक रिझरवायर, सिंगापूर. मो – 9892561086, (सिंगापूर)+6594708959 ई-मेल – pradnyavartak3@gmail.com ≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ. उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈...
Read More

मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ राधा… ☆ सौ. उज्वला सुहास सहस्रबुद्धे ☆

सौ. उज्वला सुहास सहस्रबुद्धे  कवितेचा उत्सव  ☆ राधा... ☆ सौ. उज्वला सुहास सहस्रबुद्धे ☆ एकटी तुझ्याविण, राहू कृष्णा, कशी मी वृंदावनी ! राधा करिते, मनी खंत ती, विरहाच्या त्या क्षणी!   गोकुळ सोडून, कान्हा जाई , दूर राहिली राधा! जाळीत राही, राधेला त्या, कृष्ण विरहाची बाधा !   कृष्ण बासरी, ऐकू येई राधेला अंतरी ! बासरीत त्या, सूक्ष्म होऊनी, राधा गाई उरी !   मोरपीस राधेने दिधले,  कृष्ण वागवे शिरी ! तुझीच साथ, सोबत कायम, ठेवील हो श्रीहरी!   अखंड दिसतो, कृष्ण तिला, मन वृंदावन होते ! राधाकृष्ण एकरूप होता मन तृप्त तिचे होते ! © सौ. उज्वला सुहास सहस्रबुद्धे ≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ. उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈...
Read More
image_print