image_print

मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ राधेला नाही कळला… ☆ श्री तुकाराम दादा पाटील ☆

श्री तुकाराम दादा पाटील  कवितेचा उत्सव  ☆ राधेला नाही कळला… ☆ श्री तुकाराम दादा पाटील ☆  राधेला नाही कळला हा मुरलीधर ही नटवा ती धरते त्याच्या वरती मनमानी लटका रुसवा   सांजेला अवखळ कान्हा येतोच तिला भेटाया ती आहे वेडी त्याची सखयानो तिजला सजवा   का राग धरावा कोणी कोणावर कळले नाही पण नकळत काही थोड्या घडतात चुका हे पटवा   प्रेमाने प्रेमालाही समजून जरासे सांगा आनंद पुन्हा मिळवाया गमतीने नुसते हसवा   घर आहे साधे पण ते सजवाच कला कुसरीने सांगावा धाडायाला वा-याला वार्ता कळवा   ठरलेल्या भेटी साठी आतूर मनाने थांबा त्याच्या ही वाटे वरती फुलबाग फुलांची फुलवा   जुळतात सुखाचे धागे मग भाव खुणांचे सारे स्पर्शाने येतो तेव्हा अंगावर काटा हळवा   भेटीत तुम्हाला कळते हा स्वर्ग सुखाचा असतो मग सिंहासन हृदयाचे सोन्याने पुरते मढवा   © श्री तुकाराम दादा पाटील मुळचा पत्ता  –  मु.पो. भोसे  ता.मिरज  जि.सांगली सध्या राॅयल रोहाना, जुना जकातनाका वाल्हेकरवाडी रोड चिंचवड पुणे ३३ दुरध्वनी – ९०७५६३४८२४, ९८२२०१८५२६ ≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – श्रीमती उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈...
Read More

मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ सुजित साहित्य #110 – आसरा…! ☆ श्री सुजित कदम ☆

श्री सुजित कदम  कवितेचा उत्सव  ☆ सुजित साहित्य # 110 – आसरा...! ☆ इवलासा जिव  फिरे गवोगाव आस-याचा ठाव  घेत असे..   पावसाच्या आधी  बांधायला हवे घरकुल नवे  पिल्लांसाठी..   पावसात हवे घर टिकायला नको वहायला घरदार..   विचाराने मनी दाटले काहूर आसवांचा पूर  आटलेला..   पडक्या घराचा  शोधला आडोसा घेतला कानोसा पावसाचा..   बांधले घरटे निर्जन घरात सुखाची सोबत होत असे..   घरट्यात आता रोज किलबिल सारे आलबेल चाललेले..   © सुजित कदम संपर्क – 117, विठ्ठलवाडी जकात नाका, सिंहगढ़   रोड,पुणे 30 मो. 7276282626 ≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – श्रीमती उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈...
Read More

मराठी साहित्य – मराठी कविता ☆ कवितेच्या प्रदेशात # 132 ☆ काहूर… ☆ सुश्री प्रभा सोनवणे ☆

सुश्री प्रभा सोनवणे कवितेच्या प्रदेशात # 132 ☆ काहूर… ☆ माझ्या मनीचे काहूर कुणा सांगू सईबाई असे एकाकी हा जीव जशी अंगणात जाई   जशी अंगणात जाई अंगोपांगी फुलारते मनी सुगंधाची कळी अपसूक उमलते   अपसूक उमलते निळे कमळ पाण्यात गतकाळाचे तरंग कसे दाटती डोळ्यात   कसे दाटती डोळ्यात जुन्या आठवांचे थवे भाग्य तेच तेच लाभे फक्त जन्म नव नवे   © प्रभा सोनवणे १६ मे २०२२ संपर्क – “सोनवणे हाऊस”, ३४८ सोमवार पेठ, पंधरा ऑगस्ट चौक, विश्वेश्वर बँकेसमोर, पुणे 411011 मोबाईल-९२७०७२९५०३,  email- sonawane.prabha@gmail.com ≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – श्रीमती उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈ ...
Read More

मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ भोंगे… ☆ श्री शामसुंदर महादेवराव धोपटे ☆

श्री शामसुंदर महादेवराव धोपटे    कवितेचा उत्सव  ☆ भोंगे… ☆ श्री शामसुंदर महादेवराव धोपटे ☆ पाहून रंगबिरंगी भोंगे मन अशांत झाले माझे जशी मागणी तसे रंग दुकानदार हे मज सांगे   हिरवा तो मशिदीचा अजान त्यातून वाजे केशरी तो मंदिराचा चाळीसा हनुमान गाजे   मी विचारले हळूच मग हिरव्यातून  चालीसा अन् भगव्यातून अजान वाजत नाही काहो दादा   म्हणे तो रंगात नसते काही भोंग्या चे तत्व समजून घेई प्रामाणिक तो असे ध्वनिला बदलन्या रंग तो माणूस नाही   देऊ तुम्हास कोणता भोंगा दुकानदार मज विचारे भाऊ केसरी की हिरवा ते सांगा की लाल निळा रंगवून देऊ   म्हणालो मी दे मज भोंगा बिन रंगाचा जो कुठेही साजे ज्यातून फक्त नी फक्त जन गण मन हेच वाजे © श्री शामसुंदर महादेवराव धोपटे चंद्रपूर,  मो. 9822363911 ≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – श्रीमती उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈...
Read More

मराठी साहित्य – मनमंजुषेतून ☆ आपण आपली आई… ☆ डॉ.सोनिया कस्तुरे ☆

डॉ.सोनिया कस्तुरे    परिचय शिक्षण - BAMS PGDPC खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय व मानसशास्त्रीय समुपदेशक छंद - वाचन, लिखाण, समतेचा विचार मांडणं, आनंदी जगण्यासाठी करिअर व सहजीवन समुपदेशन   मनमंजुषेतून  ☆ आपण आपली आई... ☆ डॉ.सोनिया कस्तुरे ☆ सगळे म्हणत होते तेव्हा खूप जणांचे फोनही आले.. प्रत्यक्ष भेटून हेच बोलले मेसेजवर मेसेज मिळाले आम्ही आई आहोत तुझी आम्ही आई होऊ तुझी आई गेली तेव्हा...! आपल्यालाही खरं वाटू लागतं आपणही विश्वासून जातो. प्रत्येक माणसातल्या आईपणावर..! काही दिवसांनी कळून चुकतं .. आई माणूस असते पण..  माणसं, माणूस होऊ शकतील पण कुणाची आई होता येईल  इतकं शक्य आई होणं नसतंच मुळी..! एवढं अथांग, खोल प्रेम..  इतका जिव्हाळा, इतकी काळजी, इतकं जीवापाड जपणं सर्वस्व पणाला लावून पिल्लांना वाढवणं स्वतः  विस्कटली तरी मुलांच जगणं उभं करणं त्याग समर्पणात आनंदी होणं...! एखाद्या प्रति कसं शक्य होईल..! आई ही एकमेवाद्वितीयच..! केवळ आपली आणि आपलीच..! या अलौकिक नात्याला पर्याय नसतो..!l आॕक्सीजनशिवाय गुदमरणं होईल, अगदी तसं..   मग ठरवलं—-   आपल्यातल्या आईला आपल्यासाठी साद घालायची..!l आपणच आपली आई व्हायचं..! स्वतःच्याच केसातून, गालावरुन स्वतः हात फिरवायचा..! माया माया करत मनातून गोंजारायचं..! स्वतःच रात्री अंगाई गीत गायचं..! आपल्याच कुशीत आपण शिरायचं..! आठवणीच्या हिंदोळ्यावर झुलत राहायचं..! आपणच आपली आई व्हायचं...!---   स्वतःवर मनापासून प्रेम करायचं...! आपणच आपली आई व्हायचं...! © डॉ.सोनिया कस्तुरे विश्रामबाग, जि. सांगली भ्रमणध्वनी:- 9326818354 ≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) –...
Read More

मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ कधी होता उचंबळ… ☆ श्री हरिश्चंद्र कोठावदे ☆

श्री हरिश्चंद्र कोठावदे  कवितेचा उत्सव  ☆ कधी होता उचंबळ… ☆ श्री हरिश्चंद्र कोठावदे ☆  कधी होता उचंबळ आता एक उपचार कधी होती कृतज्ञता आता कोरडे आभार!   दहा पाहुण्यांचा दंगा मूठभर एका घरी ऐसपैस झाले घर आतिथ्यास हद्दपारी!   पडे विसर भुंग्यांना जातिवंत कुसुमांचा फुलांभोवती कागदी गुंजारव आता त्यांचा!   गरुडाच्या पंखांतील गेले आटून उधाण म्हणे भरारीस आता कुठे पूर्वीचे गगन!   उपनद्या ,प्रवाहांचे आटलेले सारे पाणी गंगौघाच्या कंठी आता खळखळाटाची गाणी!   आतड्याला नाही पीळ काळजाला कळ नाही झेललेला कोणी येथे कोणासाठी वार नाही!   तिह्राईत गल्ल्या बोळ आटलेला गावपणा माझ्या गावी मीच आता एक नकोसा पाहुणा !   © श्री हरिश्चंद्र कोठावदे ≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – श्रीमती उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈...
Read More

मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ श्री अशोक भांबुरे जी यांची कविता अभिव्यक्ती #138 ☆ दूर गेल्या सावल्या ☆ श्री अशोक श्रीपाद भांबुरे ☆

श्री अशोक श्रीपाद भांबुरे अशोक भांबुरे जी यांची कविता अभिव्यक्ती # 138  ☆ दूर गेल्या सावल्या  ☆ घेउनी छन्नी हतोडा फक्त खपल्या काढल्या ये जरा बाहेर म्हटले ईश्वराला आतल्या   राम वनवासात होता भोग हे चुकले कुणा दाखवीतो तोच जखमा त्याच वनवासातल्या   ओळखीचे झाड काही ताठ फांद्या त्यातल्या लागले फांदीस ज्या फळ त्याच होत्या वाकल्या   वयपरत्वे होत नाही सहन सूर्याच्या झळा पाहुनी माझी अवस्था दूर गेल्या सावल्या   त्यागताना फूल होई वेदना काट्यासही आंगठ्याला ठेच आणिक पापण्या ओलावल्या   टाकले देऊन सारे आणि झालो मोकळा कागदावरच्या सह्याही आज मजवर हासल्या   चिरतरुण हे क्षितिज कायम आठवांची रात्र ती तळपणाऱ्या चांदण्यांही उंच होत्या टांगल्या   © अशोक श्रीपाद भांबुरे धनकवडी, पुणे ४११ ०४३. ashokbhambure123@gmail.com मो. ८१८००४२५०६, ९८२२८८२०२८ ≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – श्रीमती उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈ ...
Read More

मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ दिवस आंब्याचे … ! ☆ सौ. उज्वला सुहास सहस्रबुद्धे ☆

सौ. उज्वला सुहास सहस्रबुद्धे  कवितेचा उत्सव  ☆ दिवस आंब्याचे … ! ☆ सौ. उज्वला सुहास सहस्रबुद्धे ☆ (बाणाक्षरी)                  हे               दिन             आंब्याचे,            वसंत ऋतू,          कोकिळ कूजन,         निसर्ग पूजनाचे!                आनंद                लहरी                तरंग                उमटे               मनात           आनंदाचा,         हा निसर्ग दाता       मना स्पर्शते कृतज्ञता! (बाणाक्षरी मध्ये एक विषय घेऊन प्रथम एका शब्दाने सुरूवात करून क्रमाक्रमाने शब्द वाढवत तो विषय बाणाप्रमाणे सरळ रेषेत लिहित जाणे. व शेवट करताना पुन्हा शब्द संख्या वाढवणे. यामुळे कवितेला बाणाप्रमाणे आकार मिळतो..) © सौ. उज्वला सुहास सहस्रबुद्धे ≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – श्रीमती उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈...
Read More

मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ हे शब्द अंतरीचे #81 ☆ अभंग… ☆ महंत कवी राज शास्त्री ☆

महंत कवी राज शास्त्री   हे शब्द अंतरीचे # 81   ☆ अभंग…   ☆ अजर अमर, ग्रंथाचे आगार साधा व्यवहार, ज्ञानालागी...!!   ग्रंथ असतात, ज्ञानाचे भांडार करावा आदर, सदोदित...!!   मनुष्य सजीव, परि तो अज्ञान ग्रंथ देती ज्ञान, मुक्तहस्ते...!!   सागरात जैसी, रत्ने मिळतात तैसे या ग्रंथात, ज्ञान रत्न...!!   ग्रंथाचे वाचन, सतत करावे प्रश्न विचारावे, ग्रंथाला हो...!!   ग्रंथ गुरु जाना, शमती वेदना देतील प्रेरणा, जगण्याला...!!   कवी राज म्हणे, ज्ञान मिळवावे ग्रंथास वाचावे, अखंडित...!!   © कवी म.मुकुंदराज शास्त्री उपाख्य कवी राज शास्त्री. श्री पंचकृष्ण आश्रम चिंचभुवन, वर्धा रोड नागपूर – 440005 मोबाईल ~9405403117, ~8390345500 ≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – श्रीमती उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈...
Read More

मराठी साहित्य – वाचताना वेचलेले ☆ गीतांजली भावार्थ … भाग 11 ☆ प्रस्तुति – सुश्री प्रेमा माधव कुलकर्णी ☆

सुश्री प्रेमा माधव कुलकर्णी  वाचताना वेचलेले  ☆ गीतांजली भावार्थ ...भाग 11 ☆ प्रस्तुति – सुश्री प्रेमा माधव कुलकर्णी ☆ १८. आभाळ गच्च भरून आलंय, अंधार दाटला आहे अशा वेळी घरधन्या मला एकट्याला दाराबाहेर तिष्ठत का ठेवतोस?   भर दुपारच्या कोलाहलात मी जनात असतो पण या एकाकी आणि अंधाऱ्या दिवशी फक्त तुझीच आठवण मला येते   माझ्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून आपला चेहरा फिरवीत असशील तर हा पावसाळा व अंधारी दिवस मी कसा बरं घालवावा?   या उदास आकाशाकडं मी एकटक नजर लावून बसतो चंचल वाऱ्याबरोबर माझं ह्रदय मूक रुदन करीत राहणं   मराठी अनुवाद – गीतांजली (भावार्थ) – माधव नारायण कुलकर्णी मूळ रचना– महाकवी मा. रवींद्रनाथ टागोर   प्रस्तुती– प्रेमा माधव कुलकर्णी कोल्हापूर 7387678883 pmk2146@gmail.com ≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – श्रीमती उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈...
Read More
image_print